Algemene Vergadering

Op datum van 02.07.2019 houdt Verbroedering Beersel-Drogenbos vzw haar jaarlijkse Algemene Vergadering.Deze gaat door in Brasserie Beersel, Lotsestraat 65,1650 Beersel.Op het agenda staan:1. Samenstelling van de Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur2. Financieel Verslag 20183. Statuten vzw


Aanwezigheid staat open voor leden van de vzw. Om praktische redenen wordt gevraagd Uw aanwezigheid aan te kondigen.Kandidaturen voor toetreding tot het bestuur dienen voor aanvang van de vergadering te worden overgemaakt via het secretariaat (s.heremans@skynet.be)