Trainingen 24/01 Afgelast

De trainingen van vanavond, donderdag 24/01 zijn afgelast.

De sneeuwruimactie van vanavond gaat niet door:

“Sneeuwruimen met sneeuwscheppen, sneeuwschuivers, borstels of andere apparatuur wordt niet aanbevolen in verband met de risico’s voor de mat. De sneeuwschuifapparatuur met bijbehorende tractie is niet afgestemd op het gebruik op sportvelden. Een bijkomend nadeel is dat met de sneeuw te ruimen ook een hoeveelheid rubber wordt meegenomen. Nadat de sneeuw is verdwenen dient de rubber in het veld te worden aangevuld en de rubber die achter is gebleven op de stortplaats van de sneeuw te worden opgeruimd. Een aandachtspunt bij het ruimen van sneeuw is dat vrijwel altijd sneeuw- of ijsresten achterblijven.”