Community

Missie en visie rond communitywerk

De aantrekkingskracht van voetbal situeert zich in de eerste plaats op het voetbalveld. De trainingen en wedstrijden van jeugd- en seniorspelers trekken veel familieleden en supporters aan. Zo vormt zich spontaan een grote groep die zich op en naast het veld, in de kantine en op clubactiviteiten ontmoet. Op die manier is een grote voetbalclub als VBD een belangrijke sociale actor in de lokale gemeenschap, die meer moet doen dan enkel trainingen en wedstrijden laten doorgaan. VBD wil die rol ernstig nemen en zowel naar de eigen leden als naar de lokale gemeenschap via activiteiten een sociale surplus creëren, vanuit 4 hoofdprincipes:

  • Gezondheidsbevordering:
    • het bevorderen van de algemene gezondheid door regelmatige sportbeoefening
   • het positief kanaliseren van energie en het streven naar een maximaal psychisch welbevinden
  • Maatschappelijke verbondenheid en integratie:
    • het opbouwen van een vriendengroep die elkaar steunt in moeilijkere situaties
    • het bestendigen van positieve contacten met maatschappelijke structuren
   • het functioneren in een groep die gestructureerd werkt vanuit taken, regels, planning e.d.
  • Maatschappelijke waarden:
    • het naleven van regels en het leren omgaan met verlies of frustratie
    • het tonen van respect tegenover medespelers, staf, tegenstanders en arbiters
   • het beteugelen van maatschappelijk ongewenst gedrag (bv. agressie, racisme of druggebruik)
 • Sportclub als motor van het sociale leven
   • het stimuleren van deelname van de lokale bevolking aan clubactiviteiten
   • het opzetten van activiteiten met een sociale meerwaarde voor specifieke doelgroepen uit de lokale gemeenschap
  • deelname als sociale motor in lokale samenlevingsactiviteiten

Niet bij de pakken blijven zitten… actie!

Realisaties

  • Actieve deelname in de totstandkoming van de dvd ‘Hoe kan je omgaan met meertaligheid in sportclubs?’ van vzw De Rand (oktober 2007 – januari 2008).
  • Inzamelen van voetbalkledij, voetbalschoenen en andere voetbalmateriaal ten voordele van een straatkinderenproject in Ecuador (december 2012).
  • Sensibilisering voor meer respect voor scheidsrechters via een informatieavond rond het thema respect en fairplay tegenover arbiter, i.s.m. Scheidsrechtervriendenkring Pajottenland: 35 kadetten, scholieren en junioren plus een 30-tal ouders volgden de toelichtingen over de belangrijke rol en het belangrijk engagement van een scheidsrechter (12/04/2013)
  • Preventieactiviteit over alcohol- en drugpreventie
    • Preventiesessies voor scholieren (U16 en U17) over risico’s van alcohol en drugs en hoe je je ertegen kan wapenen, begeleid door preventiewerkers van CGG Ahasverus (20/11/2013)
   • Informatieavond voor ouders, gegeven door een preventiewerker van CGG Ahasverus (22 aanwezigen) (27/11/2013)
  • Project wandelvoetbal
    • Na de start in februari 2015 gingen al 5 reeksen van 10 sessies door, met steeds een 18-tal spelers tussen 63 en 74 jaar jong. In september 2017 startte de 6e reeks met 18 spelers.
    • Drie evaluatierondes bij de wandelvoetballers leverden positieve resultaten op
    • Wandelvoetballers steunen de club actief door te komen werken op de jeugdtornooi en door deelname aan eetfestijnen en rodeneuzendagen.
   • Grote erkenning als pionier, als winnaar van de allereerste +Award (VFV) en omwille van de unieke, spraakmakende aanpak als amateurclub (o.a. gastspreker op de persvoorstelling bij OH Leuven dd 15/06/2015, op het seminarie van AA Gent dd 22/09/2016 en op de provinciale kick off-sessies van Voetbal Vlaanderen in het najaar van 2017).
  • Continuering sensibilisering respect voor arbitrage:
    • Deelname aan Silence Days van VC Groot-Dilbeek (15/11/2015, 12/11/2016 en 11/11/2017)
   • Wedstrijden zonder scheidsrechter bij de U7 en U8 (december 2015).
  • Rodeneuzendag 2015 en 2016: Verkoop van rode neuzen ten voordele van jongeren met psychische problemen, met telkens een opbrengst tussen 600 en 800 Euro.
  • Overleg met Renaud Arents (opbouwwerker Drogenbos; RISO Vlaams-Brabant) met als doel een betere toeleiding van kansarme jongeren uit die gemeente naar de voetbalclub te realiseren (23/05/2016).
  • Deelname als extern expert in de actiegroep ‘Community’ voor het beleidsplan 2017-2020 van Voetbal Vlaanderen (10/08 en 26/08/2016).
  • Promoten voetbalsport met een stand op het Gordelfestival 2016, in een partnership met Voetbal Vlaanderen (2016 en 2017).
  • Vanaf de zomer van 2017 is VBD een pilootclub in het KBVB-integratieproject ‘Iedereen op het veld’, waarbij in samenwerking met Onthaalcentrum Rode Kruis (Alsemberg) gewerkt wordt aan de toeleiding van jonge vluchtelingen die voetbal willen spelen naar de club toe en aan het inschakelen van volwassen centrumbewoners als vrijwilliger in de club.
   • Evaluatie van de overgang van speler Nahom als basis voor een structurele samenwerking tussen de club en het OC inzake het opleiden van jeugdspelers uit het OC.
   • Evaluatie en planning met de kerngroep (Gijs Vercoutere, sportverantwoordelijke en Semma, verantwoordelijke PR, externe communicatie en logistiek) (oktober 2017)Vanaf eind 2016 brengt VBD zijn knowhow en expertise op het vlak van tornooi-organisatie in voor het mee organiseren van een voetbaltornooi van vzw Minor-Ndako, een zorg- en begeleidingscentrum voor kinderen en jongeren in een vluchtelings- of andere problematische situatie. Op 1 juli 2017 ging de 1e editie van de Minor-Ndako Cup door, met deelname van 12 teams. Zowel de organisatie als de deelnemende teams waren positief over het verloop. Vanaf oktober 2017 werden de voorbereidingen voor de Minor-Ndako Cup 2018 opgestart:
  • Als coördinator deelname aan maandelijkse voorbereidingsvergaderingen van het organisatiecomité (vanaf december 2017).
 • Wandelvoetbaltornooi: ‘Jong van Hart Cup’ met o.a. deelname van OH Leuven, Club Brugge, KRC Genk (2018)
 • Futsal Trophy (2018)
  • Per gemaakt doelpunt gaat er één euro naar Kom op Tegen Kanker
 • Silence Days (2019)
 • Organisatie Minor Ndako Cup (2019)
 • Kies kleur tegen pesten = STIP-IT! (2019)
 • Voetbaltruitjes voor Kameroen (2019)
 • Rospot tegen Kanker (2019)
  https://www.komoptegenkanker.be/de-rospot-tegen-kanker?fbclid=IwAR0QoAj0XToyFoBjgI14gdc_7MW1LF-ef6GBxcEB342OIrVL2NaG0o3zxTA
 • Futsal Trophy (2019)
  • Per gemaakt doelpunt gaat er één euro naar Kom op Tegen Kanker

Interesse in onze Community-werking? Vragen? Neem dan contact op met onze Community Manager, Johan Rosiers via community@vbdfoot.club.