Missie en visie

Missie en visie Jeugdopleiding

De voetbalclub Verbroedering Beersel Drogenbos heeft tot doel volwassen en jongeren de kans te geven om de voetbalsport te beoefenen, en dat binnen een financieel gezond kader.

Onze jeugdopleiding beoogt een kwalitatief hoogstaande opleiding aan te bieden, met als streefdoel de doorstroming van jeugdspelers naar de A-kern.

Dat neemt niet weg dat onze club ook minder getalenteerde spelers de kans wil geven om aan te sluiten.

De jeugdopleiding is van enorm belang voor onze club. Zij vormt de basis, de hoeksteen van de vereniging. De jeugd zorgt voor opvolging op het gebied van spelers voor het eerste elftal. Ouders en familieleden vormen dikwijls de ruggengraat van het jeugdbestuur en eventueel ook het dagelijks bestuur van de club.

Jeugdopleiding, jeugdcoördinatoren en trainers willen die ambitie waar maken en een zo kwalitatief mogelijke jeugdwerking uit te bouwen waar spelvreugde en voetbalplezier primeren en waar elke jongen of meisje de kans, de tijd en de ruimte krijgt om zich voetbal sportief te ontwikkelen.

De jeugdafdeling heeft als missie voetbalspelers op te leiden, en dit in de breedste zin van het woord. Zo moeten zij zich als individuen kunnen ontwikkelen in de voetbalsport, en dat in een kindvriendelijke omgeving en op een pedagogisch verantwoorde manier. Het einddoel van het opleidingsproces is dat een aantal spelers de kans krijgt om door te stromen naar de A-kern, het vlaggenschip van onze club. Om de kwaliteit van onze jeugdploegen zo hoog mogelijk te houden, wil VBD uitgroeien tot een club met een jeugdwerking die ambitieuze en getalenteerde jeugdspelers uit de regio aantrekt. Naast deze ambitieuze doelstelling heeft de club ook een sociaal-maatschappelijke functie op zich genomen, die erin bestaat een actieve recreatie te bezorgen aan de aangesloten leden.

Top