Over

Missie en visie Jeugdopleiding

De voetbalclub Verbroedering Beersel Drogenbos heeft tot doel volwassen en jongeren de kans te geven om de voetbalsport te beoefenen, en dat binnen een financieel gezond kader.

Onze jeugdopleiding beoogt een kwalitatief hoogstaande opleiding aan te bieden, met als streefdoel de doorstroming van jeugdspelers naar de A-kern.

Dat neemt niet weg dat onze club ook minder getalenteerde spelers de kans wil geven om aan te sluiten.

De jeugdopleiding is van enorm belang voor onze club. Zij vormt de basis, de hoeksteen van de vereniging. De jeugd zorgt voor opvolging op het gebied van spelers voor het eerste elftal. Ouders en familieleden vormen dikwijls de ruggengraat van het jeugdbestuur en eventueel ook het dagelijks bestuur van de club.

Jeugdopleiding, jeugdcoördinatoren en trainers willen die ambitie waar maken en een zo kwalitatief mogelijke jeugdwerking uit te bouwen waar spelvreugde en voetbalplezier primeren en waar elke jongen of meisje de kans, de tijd en de ruimte krijgt om zich voetbal sportief te ontwikkelen.

De jeugdafdeling heeft als missie voetbalspelers op te leiden, en dit in de breedste zin van het woord. Zo moeten zij zich als individuen kunnen ontwikkelen in de voetbalsport, en dat in een kindvriendelijke omgeving en op een pedagogisch verantwoorde manier. Het einddoel van het opleidingsproces is dat een aantal spelers de kans krijgt om door te stromen naar de A-kern, het vlaggenschip van onze club. Om de kwaliteit van onze jeugdploegen zo hoog mogelijk te houden, wil VBD uitgroeien tot een club met een jeugdwerking die ambitieuze en getalenteerde jeugdspelers uit de regio aantrekt. Naast deze ambitieuze doelstelling heeft de club ook een sociaal-maatschappelijke functie op zich genomen, die erin bestaat een actieve recreatie te bezorgen aan de aangesloten leden.

Waarden VBD Jeugd

De opvoeding van de jeugdspelers is één van de hoofddoelen van VBD. In verband met hun toekomst is het voor de jonge spelers van het grootste belang een degelijke inhoud mee te krijgen, naast een humane waardenopvoeding. Het besef en effectief toepassen van waarden en normen, is enorm belangrijk, zeker voor personen in hun groei naar volwassenheid. Op dat vlak is de club een verlengstuk en een toegevoegde waarde van wat de jongeren meekrijgen van de ouders en van de school.

Ook voor het imago van de club zijn deze waarden en normen belangrijk: de manier waarop spelers, zowel individueel als in groep, zich gedragen naar de buitenwereld toe (op en naast het terrein) bij wedstrijden, trainingen en activiteiten zijn een uiting van het belang die we hechten aan die waarden/normen. Daarvoor gelooft VBD in:

 • Burgerzin en respect voor het andere geslacht en andere culturen
 • Respect voor kansarmen en gehandicapten
 • Promotie van anti-racisme, anti-drugs, anti-doping
 • Strijd tegen elke vorm van agressie ten opzichte van kinderen
 • Bestrijden van pesterijen en vandalisme
 • Fair play

Maatschappelijke waarden:

 • Het naleven van regels en het leren omgaan met verlies of frustratie
 • Het tonen van respect tegenover medespelers, staf, tegenstanders en arbiters
 • Het ontraden van maatschappelijk ongewenst gedrag (bv. druggebruik)

Ethische en opvoedende waarden:

 • Orde en tucht
 • Zelfdiscipline aanleren (doormiddel van de clubregels)

Doorstroming VBD Jeugd

Strategie inzake doorstroming van eigen opgeleide spelers naar de A-kern

Talentvolle spelers die in de jeugdopleiding aanwezig zijn, moeten de kans krijgen om door te stromen naar de A-kern. Eigen opgeleide talentvolle spelers krijgen voorrang op externe spelers. Bij VBD krijgt zo goed als elke speler de kans bij de B-kern (beloften). Van daaruit moet de speler zich verder ontwikkelen en bewijzen dat hij een plaats verdient in de A-kern. Die ontwikkeling (of vooruitgang) werd dan geëvalueerd. ‘systeem van interne scouting’

Strategische doelstelling:

Een brede basis aan de onderkant en een kwalitatieve punt aan de bovenkant (piramide). Via onze clubvisie zijn we er van overtuigd dat we jaarlijks 1 à 2 jongeren moeten kunnen overhevelen naar de A-kern. De trainer van de A-kern wordt betrokken bij de jeugdopleiding. Hij is regelmatig aanwezig op de wedstrijden van de jeugd. Hierdoor leert hij onze talenten kennen vanaf de leeftijd U15. Uiteindelijk zijn het de sportieve coördinatoren van de senioren en van de bovenbouw die hierover overleggen en afstemmen.