Richtlijnen VBD Trainer

Training

 • Elke trainer is 15 minuten voor elke training aanwezig.
 • Er zijn duidelijke richtlijnen omtrent jaarplanning en trainingsinhoud. Deze kunnen geraadpleegd worden op PSD of in het secretariaat. Als trainer hebben we de plicht om deze eindtermen na te leven zodoende de continuïteit en de opleidingscultuur verzekerd wordt.
 • Hij zorgt dat de ballen voldoende opgepompt zijn (niet te hard) of laat dit doen door aangeduide spelers.
 • Een speler die zonder verwittigen te laat komt, wordt steeds om een verklaring gevraagd.
 • Respecteer steeds de vastgelegde trainingsuren, kleedkamers en terreinen. Hierop kan enkel een uitzondering worden toegestaan indien ruim op voorhand gecommuniceerd met de andere betrokken trainer(s).
 • Na elke training worden de verplaatsbare doelen opnieuw op hun plaats gezet tenzij de volgende ploeg de doelen nodig heeft. De laatste ploeg die als laatste traint verwijdert na de training de doelen van het speelveld.
 • Na de training wordt alle materiaal verzameld door de trainer en opgeborgen in de voor hem voorbehouden ruimte. (Laat dit niet aan je spelers over)
 • Verloren voorwerpen worden verzameld en overhandigd aan de uitbaters van de kantine.
 • Na de laatste training van de dag worden de lichten gedoofd.

Wedstrijd

 • Maak je wedstrijdvoorbereiding via het beschikbaar document om hierop de posities en de speelminuten aan te geven
 • De trainer is aanwezig 10 minuten voor afspraak. Hij is steeds gekleed in de daartoe voorziene kledij. Breng de ploegafgevaardigde tijdig op de hoogte van de wedstrijdkern ter invulling van het elektronisch wedstrijdblad. Zorg er samen met de afgevaardigde voor dat alle materiaal (ballen, truitjes en kegels) klaar staan als de spelers toekomen.
 • Zorg ervoor de iedereen uniform is uitgedost bij de wedstrijdvoorbereiding en dat de bankzitters hun uitrusting aangepast is aan de weersomstandigheden.
 • Besteed de nodige zorg en aandacht aan de opwarming. Het is essentieel dat spelers fysiek en mentaal klaar zijn als de wedstrijd van start gaat. Een goed uitgebalanceerde opwarming neemt een half uur te tijd in beslag. (Zo veel mogelijk met bal!)
 • De coaching tijdens de wedstrijd is enkel en alleen voorbehouden aan de trainer. Hij is de sportieve baas van de ploeg. De ploegafgevaardigde schikt zich naar zijn rol aangezien bijkomende en vaak ook foutieve instructies tot verwarring leiden bij de spelers.
 • Tijdens de bespreking van de trainer (voor de wedstrijd en tijdens de rust) bevinden zich enkel de spelers in de kleedkamers (geen afgevaardigden, ouders, …). Laat de spelers eerst drinken en op adem komen alvorens er een individuele of collectieve bespreking volgt.
 • Na de wedstrijd begeeft iedereen zich samen uit de kleedkamer naar de kantine
 • De eerste training na een wedstrijd kan er steeds een korte nabeschouwing gehouden worden.
 • Elke trainer laat zijn ploeg volgens het vooraf bepaalde spelsysteem spelen. Bedoeling is dat dit constant gecoacht wordt zodat elke jeugdspeler van de club dit probleemloos onder de knie heeft. Het resultaat is niet het belangrijkste. Spreek dus niet steeds over de uitslag maar over de manier waarop!
 • Het is ook de taak van de trainer om in te grijpen indien er door ouders op een negatieve manier op bepaalde spelers wordt geroepen. Tracht via je spelers ook de ouders wat op te voeden.
 • Elke speler moet zijn minimum 50% speelminuten krijgen. Natuurlijk zijn er altijd redenen om bepaalde spelers op de bank te zetten: disciplinair, terug komen uit kwetsuur, trainingen overgeslagen…enz.

Kledij & Materiaal

 • Elke trainer en afgevaardigde beschikt voor aanvang van het seizoen over zijn eigen ruimte en materiaal. Draag hier zorg voor en respecteer het eigendom van de club.
 • Indien er iets scheelt aan het materiaal, ballen of kledij, kan dit aan de materiaalmeester (Corneil Holemans ) gesignaleerd en eventueel omgeruild worden.

Administratie

 • Communiceer wijzigingen (via PSD) in het speelschema/programma ruim van op voorhand zodoende de ouders en spelers kunnen anticiperen.
 • Vergeet je aanwezigheidslijst niet in te vullen via PSD om een ovezicht te hebben van alle spelers.
 • Zorg voor een een goede wedstrijdevaluatie via PSD zodat de jeugdcoördinator dit kan analyseren.
 • Gedurende de maanden december en januari volgend de tussentijdse evaluaties, vul dit voor de deadline in via PSD. Vervolgens volgen individuele gesprekken met de ouders van het kind.

Communicatie

Het is uitermate belangrijk dat ingrijpende beslissingen op een kindvriendelijke en pedagogisch verantwoorde manier worden medegedeeld aan speler aan ouders. Hierdoor kunnen potentiële trauma’s voorkomen worden. Dit gebeurt steeds in overleg met de bevoegde coördinator.

Slot

De trainers en hun entourage vormen één grote groep die eigenlijk één gezamenlijk doel heeft nl. de jeugdopleiding van Verbroedering Beersel-Drogenbos perfectioneren en professionaliseren. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we steeds als één stem naar buiten komen. Verdedig dus andere trainers in plaats van achter hun rug te praten, los problemen en vragen zelf op of verwijs ze door naar de bevoegde persoon. Betreffende sportieve problemen is dat de trainer en de jeugdcoördinator.