Spelersraad

Wie? Wat?

De spelersraad dient om de spelers vanaf U13 meer inspraak te geven binnen de jeugdopleiding en met uitbreiding de werking van de club. Wat leeft er binnen de verschillende spelerskernen? Wat is er goed? Wat kan er beter volgens de spelers? Problematieken (enkel extra-sportief!) worden aangehaald tijdens deze vergaderingen.
De spelersraad dient als brug tussen de jeugdcel/bestuur en de spelers.

Samenstelling

  1. De spelersraad staat onder leiding van Silvio Di Mattia en is elke vergadering aangevuld word met een lid van het bestuur.
  2. Kapiteins van elke ploeg vanaf U13 tot U19, bij afwezigheid dient de kapitein zelf een geschikte vervanger te zoeken voor de geplande vergadering.

Communicatie

Verslagen van de spelersraad worden na afloop doorgestuurd naar
1) De aanwezige spelers voor eventuele opmerkingen
2) Jeugdcel en bestuur voor verdere opvolging van de actiepunten

Sportieve kwesties of kritiek zijn tijdens de vergaderingen van de spelersraad NIET aan de orde!

Samen sterk!