Vrijwilligers enquête VBD

Vrijwilligers vormen de hoeksteen van elke vereniging, bij Verbroedering Beersel Drogenbos is dat niet anders. Onze vaste medewerkers van het eerste uur zijn steeds met minder en zij worden er niet jonger op. De werkdruk voor hen wordt steeds groter, helpende handen zijn dus altijd welkom. In de moderne maatschappij hecht iedereen veel belang aan “quality- time” met het gezin. Mits het maken van goede afspraken, zijn wij als Verbroedering Beersel Drogenbos overtuigd dat het vrijwillig werken in de club best te combineren valt met een kwaliteitsvol gezinsleven. Wij nodigen dan ook alle geïnteresseerden uit om mee deel te nemen aan een vernieuwd en modern vrijwilligersbeleid binnen onze club. Om dit goed uit te bouwen willen we als club op de hoogte zijn van interesses, bezigheden, talenten, … van leden, spelers en ouders en van iedereen die onze club als familieclub een warm hart toedraagt. Met dit invulformulier willen we zoveel mogelijk informatie verzamelen om op zeer korte termijn en in een latere fase snel de juiste talenten te kunnen contacteren. Nu gebeurt het te vaak dat al het werk door steeds dezelfde wordt uitgevoerd. Achteraf horen we dan soms “daar had ik ook graag aan meegewerkt, maar ik wist het niet …” Maar ook omgekeerd gebeurt het al te vaak dat een organisator gemakkelijkheidshalve enkel medewerking vraagt binnen zijn vriendenkring van medewerkers waarvan hij de talenten zeer goed kent. De bedoeling van deze enquête is de talenten van de nieuwe uitgebreide club-familie te registreren.

Misschien schuilt er in jou wel een verborgen talent. Binnen onze club Verbroedering Beersel Drogenbos krijg je alle kansen om die verborgen talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen.

Bij voorbaat dank voor je bereidwillige medewerking.

Huylebroeck Jürgen
Secretaris – G.C.
Verbroedering Beersel Drogenbos
0495/ 99.29.29

Link naar de enquête: ENQUÊTE